Shonandai Gallery 〔Tokyo〕
Room C SHIGEKO INOUE   Room D KEI MAKITA▼
Shonandai Gallery 〔Kanagawa〕
Seiho Suzuki  

2018.11.30(Fri)~12.6(Thu)
KEI MAKITA
12pm~7pm(5pm on the last day)